ทำเนียบรุ่น ศิษย์เก่า โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
เลขไทยรุ่นแรก พ.ศ. 2521 - 2526 (รุ่น 87)
ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 819 คน


จัดแบ่งตามเลขที่ ( เนื่องจากไฟล์ต้นฉบับมีขนาดใหญ่มาก ) ดังนี้ :

>> 15350-15450
>> 15451-15550
>> 15551-15650
>> 15651-15750
>> 15751-15850
>> 15851-15950
>> 15951-16050
>> 16051->>


ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่ได้ร่วมด้วย ช่วยกัน จนทำให้ ทำเนียบรุ่น ของพวกเรา เป็นฉบับที่มีการอัพเดทข้อมูล มากที่สุด ฉบับหนึ่ง พร้อมกันนี้ ก็ขอเชิญเพื่อน ๆ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เชิญร่วม ลงทะเบียนทำเนียบรุ่น เพื่อนที่ต้องการ เพิ่มเติม หรือ ต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถส่งข้อมูล มาได้ที่ mv1thai2009@gmail.com เพื่อเป็นฐานข้อมูล สำหรับ การติดต่อสื่อสาร สายสัมพันธ์ระหว่างพวกเรา ชาวเลขหนึ่งไทยรุ่นแรก